Roboty ziemne

Roboty ziemne są zazwyczaj pierwszym etapem prac. Bez odpowiedniego przygotowania terenu, podjęcie innych działań, często okazuje się niemożliwe. Roboty ziemne polegają na wydobyciu i przemieszczaniu gruntu, a także nadaniu mu odpowiedniego kształtu zgodnego z dokumentacją projektową. Prace te przygotowują grunt pod budowę domów, budynków użytkowych, dróg, podjazdów i parkingów. Oferujemy profesjonalne usługi obejmujących:

  • roboty ziemne przygotowawcze i porządkowe (usunięcie wierzchniej warstwy gleby, pozbycie się roślin i ich korzeni, kontrola poziomu wód opadowych i wytyczenie budowli ziemnych);
  • roboty ziemne podstawowe (makroniwelacja, wykopy szerokoprzestrzenne, wykopy wąskoprzestrzenne, nasypy, niwelacja i kształtowanie terenu);
  • roboty ziemne wykończeniowe (wyrównywanie dna wykopów szerokoprzestrzennych, profilowanie nasypów, mikroniwelacja, układanie ziemi roślinnej);

roboty w ziemi

Usługi koparką i koparko-ładowarką

Oferujemy usługi koparką i koparko-ładowarką. Posiadamy nowoczesny sprzęt, dzięki któremu uda się sprawnie przeprowadzić zaplanowane prace ziemne, takie jak wykopy, nasypy i wyrównywanie terenu. Zapewniamy możliwość wynajmu koparki wraz z doświadczonym operatorem. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.